Hoe en wanneer de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2024 indienen?

PDV - aangifte personenbelasting 2024

Voor aanslagjaar 2024 zijn de indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting – als vorig aanslagjaar – gebaseerd op de complexiteit van de aangifte. Een complexe aangifte, wat is dat? Een complexe aangifte is een aangifte die één of meerdere van volgende specifieke inkomsten bevat: Winsten en/of baten van éénmanszaak die zelfstandig is als natuurlijk […]

Groter belang van voorafbetalingen in boekjaar 2024: Wegens onvoldoende voorafbetalingen belastingvermeerdering nu 9%

Voor vennootschappen en eenmanszaken die onvoldoende voorafbetalingen doen voor hun inkomstenbelastingen, geldt in principe een belastingverhoging. Tot boekjaar 2023 bedroeg deze verhoging 6,75% of 4,5%. Voor boekjaar 2024 wordt dit percentage verhoogd naar 9%. Het is dus van essentieel belang om een doeltreffende strategie voor voorafbetalingen te hanteren. Ter info: Onze klanten die hiervoor in […]

Nieuwigheden vanaf 01/01/2024

Er is een nieuw wetsvoorstel dat belangrijke wijzigingen in de toekomstige aangifteverplichtingen, teruggaven en de btw-procedure met zich meebrengt. Zo wordt het vanaf 01/01/2024 nóg belangrijker om de nodige documenten voor de btw-aangifte tijdig aan te leveren aan je boekhouder.   Het belang van de nieuwe wijzigingen De nieuwe wijzigingen in de btw-procedure worden vanaf […]