Onze diensten

Startersformaliteiten

 • Inschrijving in de kruispuntbank
 • Activeren van het ondernemingsnummer
 • Aansluiten bij een sociale verzekeringsfonds
 • Opmaken van een helder financieel plan
 • Begeleiding bij de ontwerpstatuten van de vennootschap en de notariële verplichtingen
 • Sociaal advies

Boekhouding en fiscaliteit

 • Verwerking van de boekhouding: inboeken van facturen en rekeninguittreksels
 • Indienen van btw-aangiften en klantenlisting
 • Opmaken van jaarrekeningen
 • Opstellen en indienen van vennootschapsaangiftes
 • Opmaken en indienen van personenbelasting
 • Opmaken van tussentijdse balansen
 • Fiscale optimalisatie 

Administratieve ondersteuning

 • Fungeren als tussenpersoon bij verschillende instanties
 • Ondersteunen bij de opmaak van algemene vergaderingen
 • Administratieve ondersteuning bij fusies of splitsingen richting de revisor en de notaris

Management en consultancy

 • Verlenen van advies bij besprekingen over boekhoudkundige en fiscale topics
 • Kleine, middelgrote en grote zelfstandigen adviseren in verschillende domeinen
 • Door middel van een zorgvuldig netwerk aan professionals geven wij u het juiste advies op maat, zodat u als ondernemer een doordachte beslissing kan nemen