Hoe en wanneer de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2024 indienen?

Voor aanslagjaar 2024 zijn de indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting – als vorig aanslagjaar – gebaseerd op de complexiteit van de aangifte.

PDV - aangifte personenbelasting 2024 - op papier - my minfin

Een complexe aangifte, wat is dat?

Een complexe aangifte is een aangifte die één of meerdere van volgende specifieke inkomsten bevat:

 • Winsten en/of baten van éénmanszaak die zelfstandig is als natuurlijk persoon
 • Bezoldigingen bedrijfsleiders
 • Bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonend)
 • Buitenlandse beroepsinkomsten (incl. pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen en vervangingsinkomsten).

Alsook een aangifte waarin voor het eerst volgende is aangegeven:

 • Een onroerend goed in het buitenland
 • Een onderhoudsuitkering ontvangen van of betaald aan een persoon in het buitenland
 • Een lening afgesloten in het buitenland
 • Een juridische constructie
 • Toepassing van het bijzondere belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers

 

Wat met forfaitaire grondslagen?

Belastingplichtigen die belast worden op een forfaitaire grondslag dienen hun aangifte aanslagjaar 2024 in uiterlijk op 15 januari 2025

De belastingplichtigen zullen de indieningstermijn van hun aangifte in MyMinfin kunnen terugvinden.

 

Help! Mijn vereenvoudigde aangifte klopt niet.

Geen probleem, je kan de vereenvoudigde aangifte nog steeds aanpassen.

 • Via papier: 30 juni 2024
 • MyMinfin: 15 juli 2024 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Het voorstel van vereenvoudigde aangifte gewijzigd moet worden door de toevoeging van:

 • Winsten en/of baten van éénmanszaak die zelfstandig is als natuurlijk persoon
 • En/of bezoldigingen bedrijfsleiders,
 • En/of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonend),
 • En/of buitenlandse beroepsinkomsten,

Moet de belastingplichtige of de mandataris ten laatste op 15 juli 2024 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen.

De aangifte zal dan ten laatste op 16 oktober 2024 (voor zowel burgers als mandatarissen)

 

Waarom het belangrijk is je belastingaangifte op tijd in te dienen

 1. Vermijd boetes en extra kosten: Als je je aangifte te laat indient, kun je geconfronteerd worden met boetes en nalatigheidsintresten. Dit kan je onnodige financiële last bezorgen.
 2. Snellere terugbetaling: Door je aangifte op tijd in te dienen, zorg je ervoor dat je eventuele belastingteruggave sneller ontvangt. Dit betekent dat je eerder kunt profiteren van je terugbetaalde geld.
 3. Voorkom stress en last-minute problemen: Door tijdig je aangifte in te dienen, vermijd je de stress en mogelijke problemen van een last-minute indiening. Dit geeft je ook voldoende tijd om alle benodigde documenten te verzamelen en fouten te vermijden.

Uw boekhouder zorgt ervoor dat uw aangifte op tijd en correct wordt ingediend. Neem contact met ons op voor meer informatie!

 

PDV - aangifte personenbelasting 2024 - overzicht